Oturma İzni

Oturma izni, çeşitli nedenlerle Türkiye’ye yerleşmeye karar vermiş yabancıların almasının zorunlu olduğu ikamet tezkeresinin diğer adıdır

Oturma İzni

Bilindiği üzere ülkemize gelen yabancılar, ülkemizde, vize veya vize muafiyet süreleri kadar kalabilmektedirler. Bu süreden fazla kalmak isteyen yabancılar, Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda belirtildiği şekilde yetkili makamlara istenilen evraklarla başvurarak ikamet izni almak zorundadırlar.

Yabancı ikamet izni, ikamet tezkeresi ya da oturma izni yabancıya ülkemizde vize veya muafiyet süresinden fazla kalma hakkı tanımaktadır.

Yetkili makamlar olarak belirlenen İl/İlçe Göç İdaresi Müdürlükleri her yabancı için ikamet amacına uygun müracaat almak üzere görevlendirilmiştir.

İkamet izni başvuruları yabancı tarafından bizzat yapılabildiği gibi yabancının varsa avukatı ya da yasal olarak temsil eden bir kişi aracılığıyla da yapılabilmektedir. Ancak İdare, gerekli görürse başvuru sırasında yabancının hazır bulunmasını da talep edebilmektedir.

İkamet izni uzatma başvurularının ikamet izni süresinin bitmesinin (60) gün öncesine kadar her hangi bir zamanda ve oturma izni bitmeden önce, vize veya vize muafiyet süresi içinde ya da vize veya vize muafiyet süresinin on güne kadar aşmış olması halinde, çalışma izni iptal edilen ya da sona erenlerin ise sona erme/iptal tarihinden itibaren on gün içinde yapılması gerekmektedir.

İl/İlçe Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından alınan ve olumlu olarak değerlendirilen ikamet izni talepleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne sistem üzerinden gönderilmekte ve ikamet kartının basımının yapılması sağlanmakta ve Merkezde basımı tamamlanan ikamet kartları posta yoluyla yabancılar tarafından başvuru esnasında verilen adrese gönderilmektedir.

Oturum İzni Kaç Günde Çıkar?

Oturum izni kaç günde çıkar sorusunun cevabı şu şekilde:

OTURMA İZNİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

 1. Kısa Dönem İkamet İzni
 2. Aile İkamet İzni
 3. Öğrenci İkamet İzni
 4. Uzun Dönem İkamet İzni
 5. İnsani İkamet İzni
 6. İnsan Ticareti Mağduru

olmak üzere toplam altı(6) çeşidi vardır.

İkamet izinlerinde istenecek evraklar her ikamet çeşidinin içerisinde ayrı ayrı belirtilmiştir.

OTURMA İZNİNDEN MUAF OLAN KİŞİLER

 1. Vize geçerlilik süresince veya vize muafiyeti süresince Türkiye’de bulunanlar muaftır.
 2. Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olanlar muaftır.
 3. Vatansız Kişi Kimlik Belgesi sahibi olanlar muaftır.
 4. Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu anlaşmalarla oturma izninden muaf tutulanlar muaftır.
 5. Türkiye’de görevli diplomatik memurlar ve konsolosluk memurları ile Dış işleri Bakanlığı’na bildirilen aileleri muaftır.
 6. Türkiye’de yerleşik yabancı misyonlarda geçici bir süreyle görevlendirilip pasaportuna, Dış işleri Bakanlığı tarafından en fazla altı ay süreli izinden muafiyet sağlayan geçici görev şerhi tatbik edilenler muaftır.
 7. Uluslararası kurum ve kuruluşların Türkiye temsilciliklerinde göre yapan ve statüleri sözleşmelerle belirlenmiş olan kişiler muaftır.
 8. Uluslararası koruma başvurusu kabul edilen geçerli Kayıt Belgesi veya Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi sahibi olanlar muaftır.
 9. Çalışma iznine veya Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesine sahip olanlar muaftır.
 10. İskan Kanunu kapsamında Göçmen Belgesi sahibi olanlar muaftır.
 11. Geçici Koruma Kimlik Belgesi sahibi olanlar muaftır.

Üstteki maddenin;

(ç), (d) ve (f) maddelerinde belirtilen yabancılar, görevleri süresince geçerli olan, şekil ve içeriği Dışişleri Bakanlığınca belirlenen belgeyle Türkiye’de kalırlar.

(ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen yabancıların ikamet izinleriyle ilgili muafiyet süreleri sona erdikten sonra Türkiye’de kalmaya devam edecekler, Kanunda düzenlenen ikamet izinlerinden birini almak üzere, en geç 10 gün içinde ikamet edeceği yerdeki İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Vatansızlar ve uluslararası koruma statüsü sahipleri dışında, üstteki maddede belirtilen yabancıların Türkiye’de bulunmalarına izin veren belge ve izinlerle ikamet izninden muaf olarak geçirdikleri süreler, ikamet izin sürelerinin toplamına dâhil edilmez.

OTURMA İZNİ ARASINDA GEÇİŞLER NE DEMEKTİR?

Oturma izinlerinden birine sahip olan yabancının, almış olduğu ikamet iznini alma gerekçesinin sona ermesi üzerine ülkemizde kalmak istemesi nedeniyle kalma amacına uygun olan ikamet çeşidi için gerekli müracaatını yapması demektir. Bu süre, gerekçenin sona erdiği tarihten itibaren on gündür.

Oturma izinlerinden birine sahip olan yabancı bu izni almasını sağlayan gerekçesine ek olarak yeni bir gerekçesi daha ortaya çıkarsa, mevcut yabancı ikamet izniyle kalmaya devam edebileceği gibi yeni yabancı ikamet izni talebinde bulunabilir.

ÖRNEKLEMELER:

 • Öğrenci oturma izni bulunan yabancının koşulları değişir ve aile oturma izni alabileceği bir konuma gelirse bu kişi için aile ikamet izni verilir ve kişi öğrenci ikamet izniyle sahip olduğu koşulları ve hakları taşımaya devam eder.
 • Aile oturma iznine sahip olan yabancının öğrenci izni alma koşulları ortaya çıkarsa, aile izni devam ettirilir ve öğrenci izninin sağladığı haklardan aynen yararlanabilir.
 • Aile ikamet iznine sahip olan yabancının aile ikameti alma nedeninin ortadan kalkması halinde, aile ikamet sonlandırılır ve kendisine kalış amacına uygun oturma izni verilir.
 • Çalışma iznine sahip olan yabancının öğrenci izni alabileceği koşullar ortaya çıkarsa, çalışma izni devam eder ve yabancı öğrenci izninin sağladığı haklardan aynen yararlandırılır.
 • İnsani ikamet izni veya insan ticareti mağduru izne sahip olan yabancılar, koşulları uyduğu takdirde öğrenci izni de alabilirler ve öğrenci ikamet iznine geçmeden bu iznin sağladığı haklardan yararlanabilirler.
 • Mültecilere, şartlı mültecilere, ikincil koruma statü sahiplerine, insani ikamet izni bulunanlara ve geçici korunanlara uzun dönem oturm iznine geçiş hakkı tanınmamaktadır.
 • Mültecilere, şartlı mültecilere, ikincil koruma statü sahiplerine, insani ikamet izni bulunanlara ve geçici korunanlara uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanınmamaktadır

İletişim Formu
* Eleman Talebi ve İş Başvurusu dışındaki istek, öneri ve şikayetleriniz için aşağıdaki formu doldurunuz.
WhatsApp Bize Ulaşın